Φορέας Διαχείρισης

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης». Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στον Δήμο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι:

  • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού, με κάθε πρόσφορο μέσο, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του πάρκου, αλλά και εκτός αυτού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και πρόσφορο.
  • Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής.
  • Η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής (Ν. 4277/2014)  και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη κερδοσκοπικός, τυχόν δε έσοδα από τις δραστηριότητές του διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του.

Κανονισμοί λειτουργίας

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης». (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2343/174/2019)

 

Οργανόγραμμα

Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης:

Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:

α. Τέσσερα (4) μέλη που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής, εκ των οποίων ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ένα (1) από τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου.

γ. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού.

δ. Ένα (1) μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας) που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

1) κος Σταύρος Ζωγραφάκης του Εμμανουήλ, Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κο Δημήτριο Μαυροειδάκο του Ιωάννη, Διοικητικό Υπάλληλο ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

2) κος Γιώργος Κώττης του Μηνά, Οικονομολόγος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κο Παναγιώτη Τριβέλλα του Γεωργίου, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

3) κος Νικόλαος Ζενέτος του Θεοδώρου, Δήμαρχος του Δήμου Ιλίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Ζαχαρούλα Λυκούδη – Κυριακοπούλου του Πολύβιου, Καθηγήτρια Φιλόλογο, Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Ιλίου

4) κος Σταύρος Τσίρμπας, Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κο Βασίλειο Αναλυτή του Νικολάου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Χημικό Μηχανικό.

5) κα Ανδριάννα Ζησιμάτου-Καλομοίρη του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών του Δήμου Ιλίου για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό «Ο Προμηθέας», Διοικητικός Υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κο Γεώργιο Γεωργακόπουλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών του Δήμου Ιλίου για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό «Ο Προμηθέας»

6) κος Χαράλαμπος Αλεξανδράτος του Φιλίππου, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Επιστήμονας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Μακρίδου Ειρήνη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών.

7) κα Μαρία Αγγελοπούλου του Παναγιώτη, Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Εντεταλμένη Σύμβουλο Γυναικείων Θεμάτων και Ισότητας και Δήμου Περιστερίου, Ελεύθερη Επαγγελματία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κο Ανδρέα Σπυράκο του Ξενοφώντος, Διοικητικό Υπάλληλο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 

Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης

κα Μίνα Χατζηαθανασίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ MSc. 

 

 

Συνεδριάσεις / Αποφάσεις ΔΣ

Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Φορέα, στο Πάρκο Τρίτση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για όποιον/α ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει.

 

Ημερήσια Διάταξη

 

 

Αποφάσεις ΔΣ

 

Πρακτικά Συνεδριάσεων

Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Φορέα, στο Πάρκο Τρίτση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για όποιον/α ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει.

Ημερήσια Διάταξη

 

 

Αποφάσεις ΔΣ

 

Πρακτικά Συνεδριάσεων