Η τωρινή διοίκηση του Πάρκου ουδέποτε έχει παραχωρήσει έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον Δήμο των Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να αναδειχθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» σε ένα Πρότυπο Πάρκο ανοιχτό προς όλους , το οποίο θα προάγει την ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την εκπαίδευση, με καινοτόμα έργα πνοής. Ο Φορέας Διαχείρισης στοχεύει με τις ενέργειες του, στην εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαισίου διοικητικής, οργανωτικής και οικονομικής λειτουργίας ώστε να ενισχυθεί το Πάρκο με πλήρως βιώσιμες λειτουργικές δυνατότητες που θα αναβαθμίσουν ποιοτικά το επίπεδο ζωής των πολιτών της Δυτικής Αττικής, πάντα με γνώμονα την κοινωνική ευαισθητοποίηση για όλες τις ομάδες, την ελεύθερη ασφαλή και δημόσια πρόσβαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο καθώς και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανταποδοτικότητας, σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

Σ΄αυτό το πλαίσιο , κατά την διάρκεια της τωρινής διοίκησης του Πάρκου, ουδέποτε έχει αιτηθεί ο Δήμος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, έκταση του Πάρκου, προκειμένου να τον συμπεριλάβει στο αίτημα ένταξης για χρηματοδότηση του έργου του, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνεπώς ο Φορέας Διαχείρισης, ουδέποτε έχει παραχωρήσει έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον Δήμο των Αγίων Αναργύρων – Καματερού, ως τμήμα του έργου του Δήμου, για το αίτημα ένταξης για χρηματοδότηση του έργου του, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ως εκ τούτου, τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων τους, προστατεύουν την έκταση του Πάρκου για την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης και της χρήσης που οφείλει να έχει ως πράσινο.