Εθελοντισμός
στο πάρκο μας

Φίλοι του Πάρκου

Ο Εθελοντικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Φίλοι του Πάρκου» είναι ένας σύλλογος πολιτών που ενδιαφέρονται για το Πάρκο και το χρησιμοποιούν είτε για άθληση είτε για ψυχαγωγία. Το κυρίως μέλημα του συλλόγου είναι να βοηθήσει στη διατήρηση του πρασίνου και του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Πάρκου.

 Facebook

Ελληνική Ορνιθολογκή Εταιρία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της ελληνικής φύσης. Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2005 στο Πάρκο, με δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης.