Μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και σε σχετική συνεννόηση με τον υπ. Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη, διασφαλίστηκαν 3 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αναβάθμισης στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Γ. Πατούλης: « Αποκτούμε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα στην ολοκλήρωση του οράματός μας, να παραδώσουμε στους πολίτες της Αττικής ένα σύγχρονο και λειτουργικό πάρκο»

Το ποσό των 3 εκ. ευρώ για την εκπόνηση ενός 18μηνου προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υπ. Περιβάλλοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και σε σχετική συνεννόηση με τον υπ. Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη.

Η πρόταση χρηματοδότησης  προς το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου διατυπώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου, υπό το συντονισμό του κ. Πατούλη.

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπ. Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε από την πρώτη στιγμή αποτέλεσμα της οποίας είναι και η απόφαση χρηματοδότησης του πάρκου από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 3 εκ. ευρώ, που θα διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το έργο μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνδρομή τους σε αυτή την προσπάθεια, όλα τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, καθηγητή Σ. Ζωγραφάκη.

Όραμα μας είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με καινοτόμους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους  να εξελιχθεί σε ένα Πρότυπο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, Σύγχρονων Τεχνολογιών και Αειφορικής Διαχείρισης, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην ευρύτερη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Αττικής. Δεσμευόμαστε ότι θα το πετύχουμε».  

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στη προστασία και ανάδειξη των υγροτοπικών χαρακτηριστικών και του συνόλου των μορφών άγριας πανίδας  που φιλοξενούνται εντός του θεσμοθετημένου Τεχνητού Υγροτόπου Νερών Πύργου Βασιλίσσης ενώ η δεύτερη στοχεύει στη δημιουργία μιας βιοκλιματικής διαδραστικής διαδρομής που θα διατρέχει τον επιμήκη άξονα του Πάρκου.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ακολουθεί τις πολιτικές και προτεινόμενές δράσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής οι οποίες βρίσκονται σε άρρηκτη διασύνδεση και συνοχή με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.