Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 18-12-2020 και ώρα 14:00 π.μ. θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΜηΜΕΔ, για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών μελών και των αναπληρωματικών τους για την επιτροπή διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 (σχετ. 1) και της με Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης (σχετ. 2), όπως ισχύουν.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» (Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13122), από την επιτροπή κληρώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που συγκροτήθηκε με την (835-15/12/2020) σχετική Απόφαση.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πάρκου Τρίτση Αρχική – Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης (parkotritsis.gr) καθώς και στις Ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 5.3, άρθρο 5 της 2 σχετικής Απόφασης.

Έγγραφα ανακοίνωσης κλήρωσης