Λειτουργία χριστουγεννιάτικης βαρκάδας.

Ο Φορέας Διαχείρισης του  Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικών δραστηριοτήτων, σας γνωστοποιεί ότι για το χρονικό διάστημα από 16/12/2021 ως 07/01/2022  θα λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ για τους επισκέπτες του πάρκου (πάντα με τήρηση των μέτρων κατά της COVID19)  η χριστουγεννιάτικη βαρκάδα.

Για την επιβίβαση στο πλωτό ποδήλατο εφαρμόζεται η υπ΄ αρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 Υπουργική Απόφαση, συνεπώς απαιτείται η επίδειξη κατά την επιβίβαση:

α)  πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9

β) πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9

γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοιό (PCR ή RAPID TEST), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9

δ) οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών, δύναται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

 

Κανόνες ορθής χρήσης πλωτού μέσου αναψυχής από τους επισκέπτες

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών, χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση.
  Στην περίπτωση που ο ανήλικος είναι δεκαπέντε (15) ετών και άνω, το ανήλικο άτομο εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από αυτόν.
  Για μικρότερης ηλικίας άτομα η χρησιμοποίησή τους επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους: i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και ii) εφόσον επιβαίνει στο θαλάσσιο ποδήλατο και το ενήλικο άτομο.
 2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης και η κυκλοφορία τους, πέρα από τις ώρες λειτουργίας που έχουν οριστεί από τον Φορέα Διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση πλωτών μέσων αναψυχής, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.
 3. Απαγορεύεται η επιβίβαση σε περισσότερα άτομα από όσα ο κατασκευαστικός τύπος τους προβλέπει.
 4. Ο χειριστής δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των ειδών της πανίδας που φιλοξενούνται εντός της λίμνης.
 5. Οι επιβαίνοντες στο πλωτό ποδήλατο φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη ή σωσίβιο γιλέκο.
 6. Για την επιβίβαση στο πλωτό ποδήλατο εφαρμόζεται η υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 Υπουργική Απόφαση, συνεπώς απαιτείται η επίδειξη κατά την επιβίβαση:
  α)  πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9
  β) πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9
  γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοιό (PCR ή RAPID TEST), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9
  δ) οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών, δύναται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Πλωτό μέσο αναψυχής που αποτελείται από συνδεδεμένους μεταξύ τους, μακρόστενους υδατοστεγείς πλωτήρες. Επί της σχηματιζόμενης σχεδίας, υπάρχουν, μέχρι τέσσερις (4) θέσεις.
Η κίνηση του πλωτού ποδήλατου επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση της μυϊκής δύναμης των ποδιών του/των επιβαίνοντα/ων.