Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 1019/2424-ιδ΄/2021 ΦΕΚ 3877 Β’/19-08-2021) σας ενημερώνουμε ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο ‘Αντώνης Τρίτσης’ θα παραμένει κλειστό καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο όταν ο βαθμός επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιών είναι της τάξεως 4 και 5.

Βάση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (https://www.civilprotection.gr/el/archive/daily_map) γνωστοποιείται η επικινδυνότητα και κατά συνέπεια προσδιορίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου, η τέλεση των προγραμματισμένων μυστηρίων στους ναούς εντός του Πάρκου  και η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί εντός αυτού.

Ζητάμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας.

Η Γενική Διευθύντρια

Μίνα Χατζηαθανασίου

α/α  Αθανάσιος Μερκούρης