Γ. Πατούλης: «Το Μητροπολιτικό Πάρκο έχει μπει σε τροχιά εξωστρέφειας και μετατρέπεται σε ένα πρότυπο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης των πολιτών»    

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κήρυξε σήμερα, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, την επίσημη έναρξη του προγράμματος ολοκληρωμένης συλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης των σύμμεικτων απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».  Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε και η παραλαβή ενός μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου το οποίο έχει εξασφαλιστεί με πόρους του Φορέα Διαχείρισης. Το σύγχρονο απορριμματοφόρο θα αξιοποιηθεί για τη συλλογή των απορριμμάτων του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου επιτρέποντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Πάρκου,  αλλά και την κίνηση των επισκεπτών εντός αυτού.

Τον Περιφερειάρχη υποδέχθηκαν στο Μητροπολιτικό Πάρκο ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής Α. Λεωτσάκος, η Γενική Διευθύντρια του Μητροπολιτικού Πάρκου Μίνα Χατζηαθανασίου και στελέχη του Φορέα.

Με αφορμή την έναρξη του Προγράμματος ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Το Μητροπολιτικό Πάρκο έχει μπει σε τροχιά εξωστρέφειας  και μετατρέπεται σε ένα πρότυπο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ψυχαγωγίας και Εκπαίδευσης των πολιτών. Με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή το Μητροπολιτικό Πάρκο ενισχύει τις περιβαλλοντικές δράσεις του και εισέρχεται σε μια νέα εποχή αυτοδιαχείρισης των αποβλήτων του. Η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο και της σχετικής προγραμματικής που έχει συναφθεί με τον ΕΔΣΝΑ. Με την απόκτηση του νέου απορριμματοφόρου και των δύο νέων μεταλλικών συμπιεστών σύμμεικτων απορριμμάτων (press containers) το Μητροπολιτικό Πάρκο θα μπορεί πλέον, με δικά του μέσα, να διαχειρίζεται και να ανακυκλώνει τα σύμμεικτα απορρίμματά του. Με σταθερά βήματα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το Πάρκο σταδιακά μετατρέπεται σε ένα φιλόξενο χώρο, στον οποίο αναβαθμίζεται το πράσινο, ενώ επιτυγχάνεται η υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων ανακύκλωσης καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων παιδιά και ευαισθητοποιημένοι πολίτες θα ενημερώνονται για τους σύγχρονους τρόπους ανακύκλωσης και διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τον στόχο μας, ώστε το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης να αποτελέσει ένα πρότυπο Πάρκο Περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών του λεκανοπεδίου Αττικής».

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης συλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης συλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Πάρκο Τρίτση, μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης, της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με την οποία, ο ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής παραχωρεί δωρεάν δύο μεταλλικούς συμπιεστές σύμμεικτων απορριμμάτων (press containers) και μεριμνά για την μεταφορά των απορριμμάτων του Πάρκου στο Χυτά Φυλής, ατελώς.