ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Ημ/νία εφαρμογής: 12/07/2022 

Εισαγωγή 

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον ιστότοπο https://parkotritsis.gr/ (από εδώ και στο εξής «ιστότοπος») για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. 

Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs (από κοινού «Cookies»). Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική για Cookies οποτεδήποτε. Να ελέγχετε στην κορυφή του παρόντος ιστοτόπου για να δείτε από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον ιστότοπο. Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον ιστότοπο. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα Πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των Cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@parkotritsis.gr. 

Πληροφορίες για τα Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Σελ. 2 / 7 Κωδικός Διαδικασίας 1.0 Έκδοση 1.0 Σχετικό υλικό Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006 κ.α. Σχετικές Απαιτήσεις Συμμόρφωση με ΓΚΠΔ  

τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε έναν ιστότοπο, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτόν (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. 

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο του ιστοτόπου που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου του ιστοτόπου (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης. 

Διαχείριση Cookies μέσω του φυλλομετρητή (browser) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Σελ. 3 / 7 Κωδικός Διαδικασίας 1.0 Έκδοση 1.0 Σχετικό υλικό Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006 κ.α. Σχετικές Απαιτήσεις Συμμόρφωση με ΓΚΠΔ 

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου). 

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης: 

  • Microsoft Edge 
  • Internet Explorer 
  • Mozilla Firefox 
  • Google Chrome 
  • Safari 
  • Opera 

Κατηγορίες Cookies Ιστοτόπου και ρυθμίσεις 

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω του cookie banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στο footer του ιστοτόπου. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο contact@parkotritsis.gr. 

Χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies («Αναγκαία»). ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Σελ. 4 / 7 Κωδικός Διαδικασίας 1.0 Έκδοση 1.0 Σχετικό υλικό Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006 κ.α. Σχετικές Απαιτήσεις Συμμόρφωση με ΓΚΠΔ  

Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου του ιστοτόπου. 

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη. 

Αναγκαία Cookies 

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies. Για την χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη. 

Cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας 

Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου του, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί. 

Για τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιούμε τα Google Analytics. Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP του χρήστη/επισκέπτη κατά την πρόσβασή του στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης αποθηκεύεται. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τον τρόπο περιήγησής σας στον ιστότοπο, όπως η συχνότητα της επίσκεψής σας στις σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση, ο τύπος του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας, ο ιστότοπος από τον οποίο προήλθε η επίσκεψή σας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν σας ταυτοποιούν, δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Σελ. 5 / 7 Κωδικός Διαδικασίας 1.0 Έκδοση 1.0 Σχετικό υλικό Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006 κ.α. Σχετικές Απαιτήσεις Συμμόρφωση με ΓΚΠΔ 

Μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία (Blind Studio) μόνο για το σκοπό τη διαχείρισης του ιστοτόπου του Φορέα Διαχείρισης. 

Πίνακας cookies στον παρόντα ιστότοπο: Cookie key 

Domain 

Cookie type 

Expiration 

Description 

_GRECAPTCHA 

www.google.com 

Third- party 

6 μήνες 

Google reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. 

_ga 

.parkotritsis.gr 

First-party 

2 χρόνια 

This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. 

_gid 

.parkotritsis.gr 

First-party 

1 μέρα 

This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews. 

_gat_gtag_UA_171049381_1 

.parkotritsis.gr 

First-

party 

1 μέρα 

This cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate). 

NID 

.google.com 

Third-party 

6 μήνες 

3 μέρες 

This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites. 

YSC 

.youtube.com 

Third-party 

Session 

This cookie is set by YouTube to track views of embedded videos. 

VISITOR_INFO1_LIVE 

.youtube.com 

Third-party 

6 μήνες 

This cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determine whether the website visitor is using the new or old version of the Youtube interface. 

 

αρχείο σφαλμάτων 

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών του ιστοτόπου, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων. 

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία για το σκοπό της διαχείρισης του ιστοτόπου και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.