Η Περιφέρεια Αττικής και ο Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με τον όμιλο Α.Β. Βασιλόπουλο και με χορηγία της εταιρείας «RECKITT BENCKISER HELLAS HYGIENE HOME A.E.»  προέβησαν στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων παροχών νερού, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Το Νερό είναι στα χέρια μας».

Η ενέργεια αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξοικονόμησης και ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ειδικότερα του πόσιμου ύδατος στον δημόσιο χώρο και στους χώρους κοινόχρηστου πρασίνου, με το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», να αποτελεί το ιδανικό σημείο εφαρμογής  αυτού. Έτσι, εκτός από την αντικατάσταση των παροχών νερού, έγινε παράλληλα και η εγκατάσταση έξυπνων εξαρτημάτων, τόσο για τη μείωση της ροής νερού στις βρύσες του πάρκου, όσο και για την παύση τη ροής με αυτόματο τρόπο.