Η Αττική αλλάζει, η Δυτικά Αθήνα αλλάζει, και μαζί αλλάζει και το Πάρκο Τρίτση. Διασφαλίζουμε στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, αλλά και σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου, ένα σύγχρονο, ασφαλή, ανθρώπινο κι αναβαθμισμένο χώρο πρασίνου.

Το σχέδιο μας βρίσκεται σε εξέλιξη, και ακούγοντας την φωνή του κόσμου και με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και της Προέδρου του Φ.Δ., παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2023. Δεν έχουμε ούτε να κρύψουμε, ούτε να φοβηθούμε τίποτε.  

Δεν τσιμεντοποιούμε το Πάρκο, δεν εμπορευματοποιούμε το Πάρκο, δεν κατακερματίζουμε το Πάρκο. Αντίθετα, το Πάρκο αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο Μητροπολιτικό Πάρκο, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των πολιτών. 

Μιλάμε για ένα Πάρκο ελεύθερο κι ανοιχτό στους πολίτες, ώστε να προσφέρει πολλές και ποιοτικές επιλογές για όσους το επισκέπτονται, προάγοντας παράλληλα τον περιβαλλοντικό του χαρακτήρα, όπως κάνουμε τρία χρόνια τώρα, από τότε που το αναλάβαμε. 

Κάθε μέρα το Πάρκο είναι πλημμυρισμένο από σχολεία και ομάδες, που με εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια, μαθαίνουμε στο μέλλον, στα παιδιά μας, την περιβαλλοντική ενσυναίσθηση.

Εμείς έχουμε αποδείξει ότι δεν φοβόμαστε τις ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και τη διαφάνεια. Μιλάμε μέσα από τα έργα μας.

Ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός είναι μια συνεχής δυναμική συμμετοχική διαδικασία των πολιτών για την κατεύθυνση των επιλογών του σχεδιασμού χώρων και συστημάτων.

Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, είναι ένας νέος για την Ελλάδα σημαντικός τρόπος που υιοθετεί για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται διαφορετικά φίλτρα στη διαδικασία του σχεδιασμού. Υπάρχουν διεθνή παραδείγματα υφιστάμενων πάρκων όπου η διαδικασία – καθώς οι κοινωνίες εξελίσσονται – διαρκεί πολλά χρόνια. 

Ταυτόχρονα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων, ορίζεται το πλαίσιο των παρεμβάσεων, οι οποίες, μετά την διαβούλευση, θα υλοποιηθούν με σύγχρονες μελέτες και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς. 

Το σχέδιο μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης, το οραματικό σχέδιο ανάπτυξης του Πάρκου, θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις επιταγές των πολιτών, και αφού εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Φ.Δ., θα κοινοποιηθεί στα δημοτικά συμβούλια των όμορων δήμων και φυσικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και θα απαντηθούν, μαζί με την ομάδα των τεχνοκρατών συμβούλων μας, σε κάθε ερώτηση που θα τεθεί.

 

Οι απόψεις μπορούν να υποβληθούν στο contact@parkotritsis.gr έως τις 30.09.2023.

ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»