Αίτηση χορήγησης άδειας για τέλεση μυστηρίου

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ύψος του ανταλλάγματος παραχώρησης ανέρχεται στο ποσό των 80€, το οποίο ορίστηκε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και το οποίο θα καταθέσω λαμβάνοντας σχετική απόδειξη ή στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας του Πάρκου, με αριθμό λογαριασμού GR6001101120000011200253646, όπου θα δηλώνεται ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, το μυστήριο και η ημερομηνία τέλεσής του. (Ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση υπάρχει απέναντι στον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου).