Με αφορμή το δημοσίευμά σας στις 4 Απριλίου σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης επισημαίνουμε τα εξής: 

Η κριτική που ασκείται μέσα από συγκεκριμένες αναφορές και δηλώσεις  Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης Δύναμη Ζωής είναι άδικη και ανυπόστατη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου, κατάφερε από την πλήρη απραξία των προηγούμενων διοικήσεων, σε σύντομο χρονικό διάστημα,  να υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων και δράσεων μέσω των οποίων το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» έχει αρχίσει να αλλάζει όψη.    

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η νέα Διοίκηση  πέτυχε τα παρακάτω:

 1. Διεκδίκησε και κέρδισε από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Πάρκου Τρίτση.
 2. Δημιούργησε Φορέα Διαχείρισης, για την λειτουργία του και ψήφισε Κανονισμό Λειτουργίας, που αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. 
 3. Διεκδίκησε και κέρδισε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ύψους 3.000.000 ευρώ, για να προχωρήσει σε έργα συντήρησης και παρεμβάσεις αναγκαίες για την λειτουργική αναμόρφωση ενός από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου της Δυτικής Αττικής και του Λεκανοπεδίου. 
 4. Τμήμα  των εργασιών που θα εκτελεστούν αποτελούν η στεγανοποίηση της λίμνης Νο 5 και του καναλιού που διατρέχει το Πάρκο και το οποίο καταλήγει στην λίμνη Νο 6 καθώς και η αποκατάσταση της ανακυκλοφορίας του νερού από την λίμνη Νο 6 έως την λίμνη Νο 4. Το εν λόγω έργο ακολουθεί τις διαδικασίες περί δημοσιών συμβάσεων, με τους χρόνους και τις προθεσμίες που η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει. Η συμβασιοποίηση του έργου, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. 
 5. Ψηφίστηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» και του Δήμου Ιλίου, για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ «ΠΡΕΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». Με το έργο αυτό, ο Δήμος Ιλίου διαβεβαίωσε τον Φορέα ότι δίνεται οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος υδροδότησης των λιμνών, με 1.000 κυβικά ημερησίως. Το έργο ολοκληρώθηκε και ήδη γίνονται δοκιμαστικές υδροδοτήσεις για την ορθή λειτουργία του.
 6. Ο Φορέας Διαχείρισης, αδειοδότησε και πλήρωσε το πρόστιμο που είχε βεβαιωθεί το 2019, για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, που επί διοίκησης Δούρου δεν είχε πληρωθεί και ούτε είχαν αδειοδοτηθεί, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2019 να κινδυνεύει σοβαρά αυτός ο μοναδικός υγροβιότοπος της Αττική. Αυτό το γεγονός, όχι μόνο δεν επαναλήφθηκε το καλοκαίρι του 2020, αλλά επιπλέον το Κανάλι που διατρέχει το Πάρκο, γέμισε νερό καθώς και οι υπόλοιπες λίμνες του Πάρκου. Η στάθμη των λιμνών, όχι μόνο δεν έχει κατέβει, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στο δημοσίευμα σας, αλλά έχει αυξηθεί, καθώς οι γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται. Επίσης δεν υπάρχει το φαινόμενο της εξάτμισης, τους χειμερινούς μήνες. 
 7. Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την έναρξη του έργου της στεγανοποίησης της λίμνης Νο 5, το καλοκαίρι του 2020, ο Φορέας Διαχείρισης, με την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΝ, οργάνωσε δράση για την ασφαλή μεταφορά των ειδών πανίδας, από την λίμνη Νο 5 στις υπόλοιπες.
 8. Έχουν ήδη αποκατασταθεί όλες οι βλάβες των φωτιστικών ιστών, με αποτέλεσμα πλέον το Πάρκο να είναι φωτεινό και οι πολίτες να απολαμβάνουν την περιήγησή τους με ασφάλεια και κατά τη βραδινή επίσκεψή τους.  
 9. Το Πάρκο φυλάσσεται ήδη από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι σήμερα, μετά από δέκα χρόνια πλήρους έλλειψης φύλαξης, με αποτέλεσμα να έχουν εξαλειφθεί όλα τα φαινόμενα βανδαλισμού ή/και παραβατικών συμπεριφορών.  Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης τοποθετεί βίντεο-επιτηρητές με συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας σε κομβικά και κεντρικά σημεία του Πάρκου και στις βασικές εισόδους αυτού, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη φύλαξη του.
 10. Έχει καταγραφεί, επισκευαστεί και αποκατασταθεί το Πυροσβεστικό Δίκτυο στο σύνολο του Πάρκου και ο Φορέας Διαχείρισης βρίσκεται σε διαδικασία αυτοματοποιημένου και απομακρυσμένου ελέγχου όλων των δεξαμενών πυρόσβεσης και των αντλιοστασίων αυτών.
 11. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Φορέα Διαχείρισης εγκρίθηκε Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του, σύμφωνα με τον οποίο είμαστε πλέον σε θέση να προσλάβουμε ή να αποσπάσουμε μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του. Ήδη, έχουν αποσπαστεί πέντε άτομα στον Φορέα και έχουν προβλεφθεί  θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού, για την πρόσληψη του  οποίου  έχει  αιτηθεί ο Φορέας κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Μέχρι την πρόσληψη του ανάλογου εργατοτεχνικού προσωπικού, η Περιφέρεια Αττικής, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, συνδράμει τον Φορέα Διαχείρισης με όποιο προσωπικό απαιτηθεί κατά περίπτωση. 
 12. Ακόμα, ο Φορέας Διαχείρισης έχει ήδη προχωρήσει στην καταγραφή όλου του υπάρχοντος εξοπλισμού και υλοποίησε  προμήθεια όλων των απαραίτητων μηχανοκίνητων οχημάτων και μηχανημάτων για την διευκόλυνση του προσωπικού του και την αποτελεσματικότερη εργασία αυτού.

 

Πέραν των παραπάνω, το διάστημα από τον Ιανουάριο ως σήμερα και παρά την κρίση της πανδημίας, στο χώρο του Πάρκου Τρίτση έγιναν οι παρακάτω εργασίες: 

 • Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων
 • Δοκιμαστικές αντλήσεις σε έξι σημεία υδροληψίας
 • Εργασίες επισκευής- συντήρησης και τοπικής επέκτασης δικτύου υδροδότησης 
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και αποψίλωσης χώρων πράσινου 
 • Αποκατάσταση της περιμετρικής περίφραξης και ενίσχυση της
 • Οργάνωση και επισκευές των γραφείων της Διοίκησης
 • Αποκατάσταση παροχικού καλωδίου μεταξύ των υποσταθμών Νο1 & Νο2 και συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης 
 • Αποκατάσταση παροχικού καλωδίου του υποσταθμού μέσης τάσης Νο3 
 • Επισκευή κεντρικού σιντριβανιού και ενεργοποίηση του
 • Επισκευή υδροφόρου οχήματος με άμεση συνέπεια την τήρηση εβδομαδιαίου προγράμματος ποτίσματος από τους εργαζόμενους του Φ.Δ.
 • Καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, με αποτέλεσμα την καθημερινή λειτουργία τους 
 • Επισκευή και αποκατάσταση του Πυροσβεστικού Δικτύου
 • Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης των στεγανών κιβωτίων (πίλλαρ) Β’ Πύλης και Γεώτρησης
 • Επισκευή και αντικατάσταση μηχανημάτων των αντλιοστασίων και των δεξαμενών πυρόσβεσης
 • Επισκευή και συντήρηση των ξύλινων στοιχείων των γεφυρών-διαδρομών περιπάτου  

Με βάση τα παραπάνω είναι άδικο να ασκείται κριτική από μια παράταξη η οποία «έλαμψε» δια της απραξίας της  κατά την περίοδο της διοίκησης της.