Η συγκεκριμένη έρευνα έχει στόχο να αναδείξει τις απόψεις των επισκεπτών για το Πάρκο. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε με προσοχή τις ερωτήσεις και να απαντήσετε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, για αυτό παρακαλείσθε να δώσετε τις απαντήσεις που σας εκφράζουν περισσότερο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωση απαιτεί λίγα λεπτά και η συμμετοχή είναι εθελοντική και πολύτιμη για την προστασία και ανάδειξη του Πάρκου.

Επιμέλεια: Τσουλάκου Ελευθερία, Κοινωνιολόγος του Φ.Δ.
Το link με το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το δείτε εδώ