Τα χρώματα της Γης
Μέρες διεξαγωγής:
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου – Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου
Κυριακή 8 Ιανουαρίου – Κυριακή 15 Ιανουαρίου
Ώρα: 12:00-14:00

Δωρεάν συμμετοχή. Απαραίτητη η προκράτηση.
210 2313990 – 210 2323163
edu@parkotritsis.gr