Σε συνέχεια της ανοιχτής συζήτησης και του workshop συμμετοχικού σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα των εκδηλώσεων εντός της Οθωνικής Αυλής, καλούνται οι πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους για την πρόταση διαμόρφωσης του πάρκου σε ένα Πρότυπο Περιβαλλοντικό Πάρκο.

Η πρόταση διαμόρφωσης χωρίζει το Πάρκο σε οκτώ ζώνες παρέμβασης όπως αναλύονται στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι απόψεις μπορούν να υποβληθούν στο contact@parkotritsis.gr έως τις 30.04.2023.

Παρουσίαση πρότασης διαμόρφωσης Πάρκου (.pdf)